Müşteri Memnuniyeti Politikamız

TLS Lojistik A.Ş olarak; müşterilerimizin isteklerini yerine getirirken “müşteri odaklılık” ilkesi, uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülükler ve uluslar arası kabul görmüş yönetim sistemi standartları doğrultusunda;

Müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetim sisteminin temel prensipleri olan;

  • Şeffaflık
  • Erişilebilirlik
  • Cevap Verebilirlik
  • Objektiflik
  • Gizlilik
  • Müşteri odaklılık
  • Hesap verebilirlik
  • Sürekli iyileştirme

prensiplerini temel almayı, müşteri memnuniyetsizliği durumunda nedenini araştırarak, tekrarını önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi, müşterilerimizi bilgilendirmeyi ve süreçlerimizi iyileştirmeyi taahhüt ederiz.