Kurumsal Sorumluluk Politikası

 Kurumsal sorumluluk politikaları kapsamında;

  • Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerileri esas alınmaktadır; dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal, sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapılmamaktadır.
  • Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler ile çalışanların gelişimi, dolayısıyla şirketin sürekli gelişimi sağlanmaktadır.
  • Doğanın ve çevrenin korunması, iyileştirşlmesi için yasal sorumlulularımızı yerine getirmenin ötesinde çevre dostu politikalar ve standartlar belirlenmekte, çevreye olan olumsuz etkimizi minimuma indirgeme çabası gösterilmektedir.
  • Sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesinden ve uygulamalarından, tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.