TLS'li Olmak

My Voice / İş Sesimiz "İş sesimiz" sloganıyla yola çıktığımız öneri sistemimiz ile çalışanlarımızın her konuda önerilerini alır, değerlendiririz.

İşe Uyum Kazandırma Programı ile TLS Lojistik’te işe başlayan tüm çalışanlarımızın şirkete adaptasyon sürecini hızlandırırız. TLS Lojistik ‘İlk Arkadaş’ ile yeni işe başlayan çalışanlarımıza TLS’deki ilk iş günlerinde eşlik edip bilgilendirmeler yapmak üzere kılavuz görevlendiririz.

İnsana, doğaya ve yaşama saygı, kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası, insan kaynağımız da en büyük yatırımlarımızdan biri, bu bilinçle de hayal ettiğimiz ve hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz TLS Academy’i 2016 yılında hayata geçirerek çalışanlarımıza kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkânlarını sunarız. TLS Academy'de hazırlanan eğitim ve gelişim programlarında; çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı oluruz.

TLS Lojistik, kariyer politikaları doğrultusunda, yaratıcı, girişimci, sonuç odaklı, öğrenme ve gelişime açık, etkin iletişim becerilerine sahip, sonuç ve çözüm odaklı düşünme sistematiğini geliştirmiş, işin tasarımında yenilikleri takip eden ve katma değer sağlayan insan gücünü kurum bünyesine kazandırmayı ilke edinmiştir.

İş ortaklarına en rekabetçi lojistik çözümlerin sunulmasında çalışan memnuniyetinin en önemli koşul olduğu ilkesini benimseyen TLS Lojistik, nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmayı ilke edinmiştir. TLS Lojistik, çalışanları için performans ve yetenek yönetimi kriterleriyle temellendirilmiş insan kaynakları politikasını oluşturmuştur.