Kalite Politikamız

TLS Lojistik A.Ş olarak; iş ortaklarının rekabet gücüne katma değer sağlama ilkemiz doğrultusunda;

  • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek,
  • Esnek ve hızlı karar alan çalışanlarımız ile sonuç odaklı geliştirdikleri çözümlerle iş ortaklarımızın verimliliğini artırmayı,
  • İşin tasarımı, pazarın ölçümlenmesinde iş ortaklarımıza sunduğumuz süreçlerle onların rekabetçiliğine değer üretmeyi,
  • Kalite ve tedarik zincirlerini sürekli gelişimi,
  • Sürekli gelişim için çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapmayı,
  • Mevcut sistem ve süreçlerimizi teknolojideki gelişimlerle paralel olarak sürekli yenileyerek, müşterileri beklentilerimiz ve uygulanabilir yasal gereklilikler çerçevesinde yenilikçi çözümler sunmayı taahhüt ederiz.