İnsan Kaynakları

TLS Lojistik olarak; stratejik hedeflerimiz, gelecek vizyonumuz ve teknolojik yatırımlarımız kapsamında İnsan Kaynakları" politikamızı, sürekli gelişim, inovasyon ve işbirliği bakış açısıyla desteklemekteyiz.

Etik kurallarımız ve kurum kültürümüz çerçevesinde tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çevreye karşı sorumlu yaklaşarak daha iyi hizmet vermemizi, bütünsel kalite bakış açısıyla iç ve dış müşteri memnuniyetimizi arttırmamızı ve sürdürülebilir fayda yaratmamızı sağlayan en değerli gücümüz, yetkin ve vizyoner “İnsan Kaynağımızdır”.

Bu nedenle; sosyal, kültürel ve demografik hiçbir ayırım yapmaksızın herkese eşit mesafede yaklaşmak, çalışanlarımızın motivasyonu, deneyimleri ve yetkinlikleri doğrultusunda organizasyonumuz içinde etkin olacak şekilde konumlandırmak, kariyer gelişimlerini ve verimliliklerini destekleyecek farklı iş modelleri geliştirmek, eğitim gelişim performans ücret öneri ve ödüllendirme uygulamaları ile çalışanlarımıza değer katabilmek ve tüm organizasyona rehberlik ederek, üretken, güvenli ve şeffaf çalışma ortamı yaratabilmek, departmanımızın en temel çalışma kültürüdür.