Bekra (Seveso) - Kamunun Bilgilendirilmesi

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM 1

 

1.     “Güvenlik Raporu” hazırlanması:

 

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

 

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir.

 

2.     Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

 

Şirketimiz “TLS Lojistik A.Ş”, İstanbul ili, Tuzla ilçesi, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, G22B13B4A pafta, 5921 ada ve 39 nolu parselde “TLS LOJİSTİK A.Ş.” ticari unvanı ile lojistik depo olarak kurulmuştur.24043 m2 ‘lik bir alan üzerine kurulmuş bulunan depolama tesisi, 5500 m2 kapalı alan ve 1000 m2 açık alanda hizmet vermekte olup 10800 palet kapasitelidir. Yanıcı kimyasal ürünlerin depolandığı kısım yangına karşı dayanıklı duvarlar ile ayrılmış olup 1523 m2 ‘dir.   Ayrıca depo binasının ön kısmında 120 m2 oturumu olan 2 katlı prefabrik tarzda yapılmış idari bina ve sosyal tesis bulunmaktadır.

Tesiste “TLS LOJİSTİK A.Ş.” nin taşımacılığını yaptığı firmalara ait kimyevi ürünlerin geçici olarak depolanması , depolanan ürünlerin müşteri isteği doğrultusunda çeşitli gruplar halinde veya büyük ambalajlar halinde ilgili firmalara sevki gerçekleşmektedir.

Tesisin çevresinde lojistik, kimyasal ve deri üretim tesisleri faaliyet göstermektedir. Güneyinde Henkel A.Ş. Kuzeyinde Kopuzlar Deri San. Ve Tic. A.Ş. firması faaliyet göstermektedir.

Tesisin ortalama 1,5 km güneydoğusunda Şekerpınar Beldesine bağlı evler bulunmaktadır. Tesis İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde bulunduğundan dolayı tarım ve orman alanı yoktur

 

3.     Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:

  

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri        H KODLARI;
P- FİZİKSEL TEHLİKELER
H-SAĞLIK TEHLİKELERİ

     E-ÇEVRESEL TEHLİKELER

 

  1. Endüstriyel kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

 

İşletmemizde endüstriyel kaza olması halinde yapılması gerekenler hakkında inceleme ve çalışmalar yapılmış olup Acil Durum Eylem Planı hazırlanmıştır. Kaza anında müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler

oluşturulmuştur. Tüm ekibe acil durum müdahale ve yangın eğitimleri verilmiştir ve periyodik olarak Acil Durum Tatbikatı yapılmaktadır.

İşletmemizde bir kaza meydana gelmesi halinde ilgili kurumlara Acil Durum Eylem Planında belirtilen personel tarafından bilgi verilecektir.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

 

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda bulunursunuz.

 

Nasıl bilgilendirilirim?

 

? Polis / itfaiye araçları

? Hoparlör duyuruları, sirenler

? Radyo ve TV anonsları

 

Tehlikeyi nasıl tanıyabilirim?

 

? Görünür işaretlerle (örn. Duman, ateş),

? Koku ile,

? Yüksek bir patlama ile,

? Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,

? Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

 

Önce ne yapmam gerekiyor?

 

? Kaza mahallinden uzak durun,

? Kaza yerini ziyaret etmeyin,

? Engellilere ve yaşlılara yardım edin,

? Pencere ve kapıları kapatın,

? Ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

 

Sonra ne yapacağım?

? Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.

? Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. Sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.

Hiçbir koşulda ne yapmamalıyım?

? Yangın ve polis acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.

 

 

BÖLÜM

2

 

  1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek endüstriyel kazalar hakkında bilgi:

 

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek olası endüstriyel kazalar “Yangın, Patlama, Toksik Olan Maddelerin Salınımı “ olarak belirlenmiştir. Olası bu kazaların insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri incelenmiş tüm senaryolar oluşturulmuş ve bunların kontrolüne ilişkin önlemler alınmıştır.

 

 

  1. Kuruluşumuz endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmıştır.

 

  1. Herhangi büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapılmıştır.