Bilgi Güvenliği Politikamız

TLS Lojistik A.Ş, kurumsal bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunması için bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS), kurulmasını, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı bu bağlamda;

 • İlgili taraf ve ihtiyaçlarının bilgi güvenliği İhtiyaçlarının belirlemek ve risk analizi dahilinde gerekli kontrolleri almayı,
 • BGYS ile ilişkili risklerin yönetilmesi ve kontrol altında tutulması için, politika, prosedür ve talimatlar oluşturmayı ve duyurmayı,
 • Personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı,
 • BGYS ile ilişkili yeterli sayıda personel bulundurmayı veya var olan personelin bilgi seviyesini arttırmayı,
 • BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için kişilerin yönlendirime ve desteklenmesini,
 • Kendi sorumluluk alanlarında liderliklerini sergileyebilmeleri için BGYS ile ilgili yönetim rollerinin desteklenmesini,
 • BGYS için ihtiyaç duyulan ve risk analizi çerçevesinde kabul edilebilir seviyede, kaynakların ayrılmasının sağlanmasını,
 • Bilgi varlıklarının belirlenmesini, bilgi varlıkları ile ilişkili risklerin analiz edilmesini, analiz edilen riskler ile ilişkili uygun kontrollerin seçilerek uygulanmasını,
 • Seçilen kontrollerin ISO 27001:2013 EK-A’da belirtilen kontroller ile ilişkilendirilerek bir “Uygulanabilirlik Bildirgesi” oluşturulmasını ve iyileştirilmesini,
 • Uygulanan kontrollerin performansının düzenli olarak ölçülerek etkinliğinin belirlenmesini,
 • BGYS’yi kapsayan düzenli iç denetim faaliyetlerinde bulunulmasını,
 • Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyet ve önlemlerin vakit kaybedilmeden alınmasını,
 • Düzenli yönetim gözden geçirme toplantıları gerçekleştirilerek BGYS’nin iyileştirilmesini beyan ve taahhüt eder.