İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

 

TLS Lojistik A.Ş olarak çalışmalarımızda İş Sağlığı ve Güvenliğini ön planda tutarak, üst yönetimce desteklenen, çalışanlarımızca benimsenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturarak sürekliliğini sağlamayı hedefliyor ve bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

Bu kapsamda; lojistik sektörünün standartlarını oluşturarak sektörde öncü olmak «güvenli ve güvenilir lojistik» kültürünü oluşturma amacımız doğrultusunda;

  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek minimize edilmesini, sağlık bozulmalarının ve yaralanmalarının önlenmesini,
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken iş güvenliğine azami önem vererek en uygun İSG ortamını oluşturmak ve sürekli iyileştirmek,
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için en iyi teknolojileri kullanmak
  • Çalışanların İSG bilincini ve duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmak ve çalışan temsilcilerinin İSG uygulamalarına katılımını sağlamak
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yasal ve diğer şartları yerine getirilmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirme hedefini benimseyerek, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı izlemeyi, iyileştirmeyi ve gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını taahhüt ediyoruz.