Sürdürülebilirlik

TLS olarak sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin odağında görüyoruz. Operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için girişimlerde bulunuyor, ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre geliştirerek  bu sürece tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi de dahil etmeyi bu işin bir parçası olarak görüyoruz.

Sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal koşul ve ekolojik bileşenler üzerinde bilinçlenerek bugünümüze ve geleceğimize katkıda bulunmasını sağladığından büyük önem taşımaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik; Şirket olarak çevresel etkilerimizi CO2 emisyonlarının azaltılması atık yönetimi konularında daha etkin rol oynuyoruz. Doğayı korumanın, en temel görevlerinden biri olduğunun bilinciyle hareket ederek çalışmalarımızı bu yönde önemseyerek ilerliyoruz. Yeşil Lojistik ile üretmiş olduğumuz CO2 karşılığı ağaç dikiyoruz.

Sosyal Sürdürülebilirlik; TLS olarak en önemli sosyal sürdürülebilirlik kaynağımız çalışanların memnuniyetidir. Derin sınırlarla çizilmiş organizasyon şemaları yerine herkesin yüksek görev bilinciyle kendi insiyatiflerini kullanarak, sorumluluk alarak kendi değerlerini kurum kültürü ve başarısına aktardığı kendine yetebilen özgün olanaklarla çevrili bir yaşam formu yaratmak için çalışıyoruz. Her konuda fırsat eşitliği sorumluluğu ile ilerleyerek eğitim, sağlık, hayvanların korunması hususlarında sürdürülebilir çalışmalarla gelecekte bir iz bırakmak sorumluluğundayız.

Ekonomik Sürdürülebilirlik; akıllı ve dijitalleşmenin son teknolojisiyle entegre edilmiş ve donanmış tüm taşıma modellerini kullanarak müşterilerinin memnuniyeti için yatırımlar ve çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda yapılan Arge&İnovasyon çalışmalarıyla ekonomik anlamda hem maliyetleri düşürerek hem de yeni uygulamalarla geleceğe sürdürülebilir çalışmalar bırakıyoruz.