Çevre Politikamız

TLS Lojistik A.Ş olarak, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma” ilkesi doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz tüm süreçlerde;

  • Uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, sürekli izlemeyi ve geliştirmeyi,
  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
  • Atıkları kaynağında azaltmayı,
  • Teknolojik imkânlar doğrultusunda çevresel kirlenmeyi önlemeyi,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre sorumluluk bilincini arttırmak amacıyla, çevrenin korunması konularında eğitimler vermeyi,
  • İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.