TLS Academy

2000 yılından bugüne edindiğimiz sektörel deneyimimizi, ekonomik değer yaratan uygulanabilir bilgimizi, kurumsal yönetim ilkelerinden hareket ile oluşturduğumuz şirket değerlerimizi, sektörel vizyonumuzu, yenilikçi bakış açımızı, sürekli geliştirdiğimiz teknolojik ve entelektüel sermayemizi, kurumsal sosyal sorumluluk bilincimiz ile harmanlayarak; çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir gelişim, ortak fayda, değer ve verimlilik yaratmaya odaklayarak, 2016 yılında TLS ACADEMY’i kuruldu.

TLS Academy çatısı altında topladığımız, eğitim, gelişim, kurumsal sosyal sorumluluk, sektör - okul işbirliği projelerimizi ve gönüllülük, çevre, kültür, sanat, spor etkinliklerimizi hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız için katkı sağlayacak ve pozitif etki yaratacak şekilde organize etmekteyiz.

Sürdürülebilir Gelişim, Yaşam Boyu Öğrenim ve Öğrenen Organizasyon prensibimiz ile şirketimizin gelecek hedefleri yönelik tasarladığımız gelişim projelerimizden ve eğitim programlarımızdan bazıları;       

  • Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Mesleki Sertifika Programları
  • Kalite, Çevre, İlk Yardım ve İş Güvenliği Eğitimleri
  • Kişisel Gelişim ve Farkındalık Eğitim Programları
  • TLS Koçluk ve Mentörlük Hizmet Ofisi
  • Altın Yakalı Profesyoneller Eğitim Programı
  • Yıldız Liderler Yetiştirme Programı
  • TLS Eğitimcileri Gelişim Programı
  • Hobi ve Yaşam Becerilerini Geliştirme Atölyeleri
  • İnovatif Fikirler ve Yaratıcı Zihinler Programı
  • Sektör Öğretmenleri ve Öğretim Görevlileri İle Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri