Sektör Analizi

Lojistik 4.0 & ARGE özellikle yerel dinamiklere önem veren merkezileştirilmemiş, otonom bir karar alma mekanizmasıyla yönetilen, lojistiğe ilişkin süreçlerin, hedeflerin, tedarik zinciri üyelerinin ve müşterilerin birbirleriyle dijital olarak bağlandığı yapı olarak tanımlanabilir. Verilerin analizi, sistemlerin entegrasyonu, yapay zeka ve süreçlerin dijitalleşmesi ile artık Lojistik’in kalbinde Esneklik, Verimlilik ve Kalite kavramları yerlerini alıyor. Eskisi gibi ürünlerin sadece taşıma ve depolanması söz konusu olmaktan çıkmaya başlıyor.

Artık kişiselleştirilmiş ürünlerin üretiminin yaygınlaşması ile insanlar bu ürünlerin kendilerinde ulaşmasında hız bekliyor. Kişiler artık sadece bir ürünü değil, Müşteri Deneyimi’ni satın alıyorlar.

Bu sayede güvenliği öne çıkaran sürdürülebilirlik kavramını da göz önünde bulundurarak, insan faktörünü öncelik olarak gören ve çevreye faydayı merkezine alan politikaların uygulanması gerekliliğinin önemi ortaya çıkmıştır.